Aktualności

Regulaminy

Korowód

Program

Koncerty

Dla zespołów

Goście

Galeria

Kontakt

  

XVI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2018

XV Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2017

XIV Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2016

XIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2015

XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2014

XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2013

X Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2012

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2011

VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2010

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2009

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2008

V Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2007

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

'2006

III Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2005

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2004

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2003

 


XVI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

„Wspólne Dziedzictwo Kultury”

Malbork 7 – 10. 06. 2018 r

 

        W dniach  7 - 10 czerwca 2018 Malbork stanie się miastem historii i tradycji, zbliżającym kultury różnych narodów
i państw,  co w obecnej  rzeczywistości historycznej jednoczącej się Europy jest priorytetem  naszych działań w sferze kultury i integracji młodzieży z różnych stron kontynentu. Starając się być aktywnymi uczestnikami tego procesu, pragniemy  jednocześnie utrwalać poczucie tożsamości kulturowej i regionalnej. Festiwal obok swej rangi artystycznej ma stworzyć możliwość wzbogacenia wiedzy o kulturze średniowiecza dzięki zorganizowanym w jego trakcie warsztatom  i prezentacjom.

 Celem festiwalu jest szeroka prezentacja osiągnięć
i umiejętności amatorskich grup polskich i zagranicznych, prezentujących różnorodne formy kultury dawnej – muzykę, literaturę, rzemiosło, handel, ubiór, sztukę wojenną
w unikatowym otoczeniu architektonicznym, jakie stanowi zespół zamku i reliktów Starego Miasta Malborka.

W szczególności dotyczy to:

• popularyzacji sztuki świeckiej i sakralnej średniowiecza i renesansu;

• prezentacji osiągnięć i wymiany doświadczeń amatorskich grup rekonstruujących różnorodne formy kultury dawnej;

• doskonalenia poziomu wykonawczego amatorskich grup historycznych;

• promocji osiągnięć kulturalnych dawnych epok;

• inspirowania środowiska malborskiego do odtwarzania dawnych tradycji poprzez kontakt z żywą historią.
 

       Celem strategicznym całego  przedsięwzięcia jest integracja całej społeczności lokalnej, bo „żeby odkryć swoją tożsamość trzeba odwołać się do przeszłości              i  poszukać swoich korzeni -  wspólnego dziedzictwa  kultury regionalnej, narodowej i europejskiej”.

Program imprezy zawiera elementy edukacyjne, kulturalne i promocyjne.

Składać się na nie będą:

• koncerty festiwalowe w ramach przesłuchań konkursowych;

• otwarte i zamknięte warsztaty muzyczne;

• koncerty zaproszonych zespołów   muzycznych;

• Koncert Galowy Festiwalu na Zamku;


Sposób rekrutacji, warunki uczestnictwa:

W imprezie mogą wziąć udział amatorskie, dziecięce i młodzieżowe kameralne grupy odtwarzające kulturę dawną, posiadające 20 minutowy program artystyczny, obejmujący twórczość średniowieczną, renesansową lub barokową w zakresie:

1. prezentacji wokalnych - 3 do 9 osób;

2. prezentacji  instrumentalnych - 3 do 9 osób;

3. prezentacji wokalno-instrumentalnych 3 - 18 osób;

4. prezentacji innych sztuk w powiązaniu z muzyką 3 - 18 osób.
 

•  Prezentacje festiwalowe powinny zawierać materiał muzyczny ukazujący wielostronne możliwości grupy.

•  Utwór polifoniczny obowiązkowy.

•  Czas występu od 10 do 15 minut.

•  Wiek uczestników do 26 roku życia.

•  W konkursie może brać udział 1 osoba dorosła, lub instruktor.

•  Wykonawcy zobowiązani są do bezwzględnego posiadania kostiumu historycznego.

•  O zakwalifikowaniu zespołu do udziału w festiwalu decyduje Rada Artystyczna, powołana przez organizatora;

•  Rada Artystyczna dopuszcza udział w festiwalu maksymalnie 12 grup wykonawczych;

Zespół może wziąć udział tylko w jednej kategorii prezentacji konkursowych.

Kapituła festiwalu przewiduje przyznanie nagród grupom szczególnie wyróżniającym się pod względem:

•          wiernego odtworzenia realiów historycznych;

•          twórczej stylizacji historycznej;

•          atrakcyjności prezentacji.

Jury XVI Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej przyzna nagrody pieniężne, rzeczowe.
 

Organizatorzy i jury zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród. Wszystkie zespoły biorące udział w konkursie otrzymają certyfikaty uczestnictwa i upominki związane z festiwalem.
 

Każdy uczestnik pokrywa opłatę akredytacyjną w wysokości 40 zł od osoby (w tym instruktorzy i opiekunowie)

Noclegi i wyżywienie we własnym zakresie (organizatorzy deklarują pomoc).
 

Rada Artystyczna festiwalu dokona kwalifikacji grup do 24 maja 2018 na podstawie nadesłanych materiałów audio (płyta CD), a także zdjęć zespołu oraz kwestionariusza zgłoszeniowego wraz z materiałem nutowym.
Termin nadsyłania materiałów –  20 maja 2018 (decyduje data stempla pocztowego)

 

Organizator:

 Malborskie Centrum Kultury i Edukacji

82-200 Malbork,
ul. Armii Krajowej 68
 tel: (55)2723852;
fax(55)2724601

e-mail:biuro@kultura.malbork.pl

www.kultura.malbork.pl

 www.festiwal.kultura.malbork.pl

Dyrektor Festiwalu – Maria Seibert   Tel. 508-198-237 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ORAZ REGULAMIN
 

powrót do strony głównej

konkursy

Organizatorzy

Współorganizator

Patronaty

Partnerzy

Sponsorzy