Aktualności

Regulaminy

Korowód

Program

Koncerty

Dla zespołów

Goście

Galeria

Kontakt

  

XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2014

XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2013

X Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2012

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2011

VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2010

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2009

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2008

V Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2007

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

'2006

III Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2005

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2004

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2003

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z VII MFKD

   

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

„Wspólne Dziedzictwo Kultury”

552 Rocznica Wjazdu Króla Kazimierza Jagiellończyka 

do Twierdzy Malborskiej

Malbork 05 – 07.06.2009 r

 

  Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej tradycyjnie obfituje     w wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych  o wyraźnym podłożu historycznym. Z roku na rok wydarzenia te stoją na coraz wyższym poziomie dzięki udziałowi w festiwalu najlepszych grup muzycznych, teatralnych i historycznych z Polski, jak i zagranicy.

 

Celem strategicznym całego przedsięwzięcia jest rozpoczęcie procesu budowania poczucia tożsamości, aktywności społecznej   i kulturowej, poczucia bezpieczeństwa, poprzez integrację społeczności lokalnej, regionalnej  i międzynarodowej, bo „żeby odkryć swoją tożsamość trzeba odwołać się do przeszłości         i poszukać swoich korzeni - wspólnego dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej i europejskiej”   

 

W szczególności dotyczy to:

 • popularyzacji sztuki świeckiej i sakralnej średniowiecza, renesansu i baroku wśród dzieci i młodzieży;

 • przybliżanie dawnej kultury i sztuki dzieciom i młodzieży;

 • wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych wśród młodzieży;

 • prezentacja i wymiana doświadczeń młodzieżowych amatorskich grup rekonstruujących różnorodne formy kultury dawnej;

 • stworzenie warunków do współpracy grup dzieci i młodzieży propagujących kulturę i sztukę;

 • doskonalenia poziomu wykonawczego młodzieżowych amatorskich grup historycznych;

 • konfrontacja dorobku artystycznego zespołów artystycznych z kraju i zagranicy propagujących kulturę średniowieczną – zespołów muzyki dawnej, tanecznych, sztuki rycerskiej;

 • inspirowania dzieci i młodzieży do odtwarzania dawnych tradycji poprzez kontakt z żywą historią.

      Celem realizacji działania jest szeroka prezentacja osiągnięć i umiejętności międzynarodowych młodzieżowych amatorskich grup polskich i zagranicznych
(z Niemiec, Rosji, Litwy, Białorusi, Szwecji, Holandii) prezentujących różnorodne formy kultury dawnej – muzykę, literaturę, rzemiosło, handel, ubiór, sztukę wojenną w unikatowym otoczeniu architektonicznym, jakie stanowi zespół zamku i reliktów Starego Miasta Malborka.

 

    Uczestnicy festiwalu (młodzież reprezentująca malborskie szkoły i przedszkola (100 osób), grupy artystyczne z Polski i zagranicy (100 osób w tym z Polski, Niemiec, Rosji, Litwy, Białorusi, Szwecji, Holandii), rycerze (100 osób) – w sumie: 300 osób – spotkanie grup młodzieży będzie wymianą bezpośrednią doświadczeń artystycznych. Uczestnicy poprzez wspólne warsztaty, taniec, śpiew, dramat poprawią swoje umiejętności artystyczne, nauczą się nowych technik. Wspólne uczestnictwo, nauka, rozmowy, zabawa pozwoli na poznanie całości dorobku kulturowego – historii oraz współczesności uczestników i ich krajów oraz grup etnicznych pochodzenia. Grupy folklorystyczne, rycerze, młodzież dzięki wielokulturowemu i międzynarodowemu festiwalowi poznają przeszłość i kulturę swoich krajów i regionów, co ułatwi integrację oraz zrozumienie innych narodowości i grup etnicznych w zjednoczonej Europie.

 

    Artyści – rzemieślnicy: (kowale, szewcy, krawcy, sukiennicy, tkacze, rymarze, piekarze, złotnicy, bednarze, drukarze) – głównie młodzi ludzie w wieku do 30 lat, którzy pasjonują się rzemiosłem średniowiecznym. Grupa artystów-rzemieślników podczas jarmarku artystycznego wyeksponuje swoje dzieła. Pokaże swój dorobek artystyczny i zaprezentuje piękno wyrobów robionych w tradycyjny sposób. Będzie to forma promocji i możliwość poznania średniowiecznego rzemiosła przez adresatów festiwalu.

GOŚCIE

 “CRACOWVIA DANZA” - balet dworski

PIĄTEK - 21:00 - (Zamek Średni)

 

 

 DARIUSZ JAKUBOWSKI - KONCERT LITERACKO MUZYCZNY  "Nad spuścizną po przodkach deliberacje" - Zamek Średni

SOBOTA - 20:30 - (Pałac Wielkiego Mistrza)

 

Kidderminster Male Choir

PIĄTEK  - 12:00 - 12:30 (podczas korowodu)

 

 

FANFARZYŚCI Z HOLANDII - scena przy MDK “Ratusz”

PIĄTEK  - 12:00 - 12:30 (podczas korowodu)

 

IGNIS FATUUS - Fire Show  - Polska

SOBOTA - Godz. 22:00 (po koncercie galowym)

 

    Mieszkańcy (ok. 5000 osób) – w swoim mieście będą mogli zapoznać się z historycznymi elementami kultury zarówno Polski jak i uczestników z państw ościennych. Malbork nie posiada teatru, dlatego festiwal umożliwi mieszkańcom obcowanie ze sztuką, w sposób ogólnodostępny. Festiwal organizowany jest zawsze w weekend, by dostęp do tak znakomitego wydarzenia w naszym mieście, miała jak największa liczba mieszkańców Malborka.

    

    Turyści (ok. 1000 osób) zatrzymują się w Malborku na krótki pobyt przeznaczony głównie na zwiedzanie Muzeum Zamkowego. Trzydniowy Festiwal Kultury Dawnej stanie się dodatkową atrakcją. Turysta będzie mógł zarówno uczestniczyć czynnie w korowodzie, odwiedzić jarmark średniowieczny, odwiedzić teren festiwalu wokół Ratusza Staromiejskiego i Zamku, a przez to przenieść się do średniowiecznej Europy.

 

Zakładane rezultaty realizacji imprezy:

 • Zapoznanie się dzieci i młodzieży z różnorodnością            i bogactwem kultury, tradycji i obyczajów wieków średnich;

 • Zaprezentowanie międzynarodowemu środowisku młodzieżowych grup odtwarzających kulturę dawną atrakcyjnego miejsca spotkań i prezentacji kulturalnych – kontynuowanie i rozszerzanie stałej współpracy w  tej dziedzinie z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

 •  Podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie odtwarzania różnorodnych form kultury dawnej, jako efekt zajęć warsztatowych i realizacji wspólnych prezentacji historycznych;

 • Kultywowanie kultury średniowiecznej wśród dzieci           i młodzieży po zakończeniu Festiwalu;

 • Nawiązanie współpracy z młodzieżowymi grupami zajmującymi się kulturą średniowieczną;

 • Utrwalenie stałej, cyklicznej oferty edukacyjnej               i rozrywkowej dla młodzieży z kraju i zagranicy, w formie atrakcyjnej, interaktywnej prezentacji kulturalnej;

 • Kształtowanie tożsamości dzieci i młodzieży w oparciu      o dziedzictwo kulturowe regionu. Włączenie szkół             i przedszkoli malborskich w realizację przedsięwzięcia.

Zespoły uczestniczące w konkursie artystycznym

VII Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej

„Wspólne Dziedzictwo Kultury”

 

Bursztynki - Polska

Vilanella – Rosja

Zespół Muzyki Dawnej z MDK „Ratusz” – Polska

Brevis – Rosja

Brevis – Białoruś

Euterpe – Polska

Concitato – Polska

 

 

 

powrót do strony głównej

konkursy

Organizatorzy

Patronaty

Partnerzy

Sponsorzy

 

 

 

                         (c) Copyright Młodzieżowy Dom Kultury "Ratusz" w Malborku                          

 projekt i administracja Anna Szałwińska

Stronę monitoruje stat24