Aktualności

Regulaminy

Korowód

Program

Koncerty

Dla zespołów

Goście

Galeria

Kontakt

  

XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2014

XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2013

X Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2012

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2011

VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2010

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2009

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2008

V Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2007

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

'2006

III Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2005

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2004

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2003

 

 


VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

„Wspólne Dziedzictwo Kultury”

551 Rocznica Wjazdu Króla Kazimierza Jagiellończyka do Twierdzy Malborskiej

Malbork 06 – 08.06.2008

SPRAWOZDANIE Z VI MFKD
 

Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej tradycyjnie obfituje w wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych o wyraźnym podłożu historycznym. Z roku na rok wydarzenia te stoją na coraz wyższym poziomie dzięki udziałowi w festiwalu najlepszych grup muzycznych, teatralnych i historycznych z Polski, jak i zagranicy. Tegoroczny Festiwal ma charakter szczególny, ponieważ po raz pierwszy, jest międzynarodowym spotkaniem młodzieży pod hasłem:

 

„Przyłącz się! Żyj aktywnie, żyj bezpiecznie, żyj godnie!”

 

Celem strategicznym całego przedsięwzięcia jest rozpoczęcie procesu budowania poczucia tożsamości, aktywności społecznej i kulturowej, poczucia bezpieczeństwa, poprzez integrację społeczności lokalnej, regionalnej               i międzynarodowej, bo „żeby odkryć swoją tożsamość trzeba odwołać się do przeszłości i poszukać swoich korzeni - wspólnego dziedzictwa kultury regionalnej, narodowej i europejskiej”

 

W szczególności dotyczy to:

 

 

         popularyzacji sztuki świeckiej i sakralnej średniowiecza, renesansu i baroku wśród dzieci i młodzieży;

       

przybliżanie dawnej kultury i sztuki dzieciom i młodzieży;

 

 

 wyzwalanie i upowszechnianie inicjatyw twórczych wśród młodzieży;

        

prezentacja i wymiana doświadczeń młodzieżowych amatorskich grup rekonstruujących różnorodne formy

       kultury dawnej;

           

stworzenie warunków do współpracy grup dzieci i młodzieży propagujących kulturę i sztukę;

        

doskonalenia poziomu wykonawczego młodzieżowych amatorskich grup historycznych;

       

konfrontacja dorobku artystycznego zespołów artystycznych z kraju i zagranicy propagujących kulturę

      średniowieczną – zespołów muzykidawnej, tanecznych,

      sztuki rycerskiej;

 

inspirowania dzieci i młodzieży do odtwarzania dawnych tradycji poprzez kontakt z żywą historią.

 

 

    Celem realizacji działania jest szeroka prezentacja osiągnięć i umiejętności międzynarodowych młodzieżowych amatorskich grup polskich

i zagranicznych
(z Niemiec, Rosji, Litwy, Białorusi, Szwecji, Holandii) prezentujących różnorodne formy kultury dawnej – muzykę, literaturę, rzemiosło, handel, ubiór, sztukę wojenną w unikatowym otoczeniu architektonicznym, jakie stanowi zespół zamku i reliktów Starego Miasta Malborka.

 

    Uczestnicy festiwalu (młodzież reprezentująca malborskie szkoły i przedszkola (100 osób), grupy artystyczne z Polski i zagranicy (100 osób w tym z Polski, Niemiec, Rosji, Litwy, Białorusi, Szwecji, Holandii), rycerze (100 osób) – w sumie: 300 osób – spotkanie grup młodzieży będzie wymianą bezpośrednią doświadczeń artystycznych. Uczestnicy poprzez wspólne warsztaty, taniec, śpiew, dramat poprawią swoje umiejętności artystyczne, nauczą się nowych technik. Wspólne uczestnictwo, nauka, rozmowy, zabawa pozwoli na poznanie całości dorobku kulturowego – historii oraz współczesności uczestników i ich krajów oraz grup etnicznych pochodzenia. Grupy folklorystyczne, rycerze, młodzież dzięki wielokulturowemu i międzynarodowemu festiwalowi poznają przeszłość i kulturę swoich krajów i regionów, co ułatwi integrację oraz zrozumienie innych narodowości i grup etnicznych w zjednoczonej Europie.

 

    Artyści – rzemieślnicy: (kowale, szewcy, krawcy, sukiennicy, tkacze, rymarze, piekarze, złotnicy, bednarze, drukarze) głównie młodzi ludzie w wieku do 30 lat, którzy pasjonują się rzemiosłem średniowiecznym. Grupa artystów-rzemieślników podczas jarmarku artystycznego wyeksponuje swoje dzieła. Pokaże swój dorobek artystyczny i zaprezentuje piękno wyrobów robionych w tradycyjny sposób. Będzie to forma promocji i możliwość poznania średniowiecznego rzemiosła przez adresatów festiwalu.

 

    Mieszkańcy (ok. 5000 osób) – w swoim mieście będą mogli zapoznać się z historycznymi elementami kultury zarówno Polski jak i uczestników z państw ościennych. Malbork nie posiada teatru, dlatego festiwal umożliwi mieszkańcom obcowanie ze sztuką, w sposób ogólnodostępny. Festiwal organizowany jest zawsze w weekend, by dostęp do tak znakomitego wydarzenia w naszym mieście, miała jak największa liczba mieszkańców Malborka.

    

    Turyści (ok. 1000 osób) zatrzymują się w Malborku na krótki pobyt przeznaczony głównie na zwiedzanie Muzeum Zamkowego. Trzydniowy Festiwal Kultury Dawnej stanie się dodatkową atrakcją. Turysta będzie mógł zarówno uczestniczyć czynnie w korowodzie, odwiedzić jarmark średniowieczny, odwiedzić teren festiwalu wokół Ratusza Staromiejskiego i Zamku, a przez to przenieść się do średniowiecznej Europy.

 

Zakładane rezultaty realizacji imprezy:

 

Zapoznanie się dzieci i młodzieży z różnorodnością i bogactwem kultury, tradycji i obyczajów wieków średnich;

               

 Zaprezentowanie międzynarodowemu środowisku młodzieżowych grup odtwarzających kulturę dawną

       atrakcyjnego miejsca spotkań i prezentacji kulturalnych –

       kontynuowanie i rozszerzanie stałej współpracy w  tej

      dziedzinie z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

 

Podniesienie umiejętności warsztatowych w zakresie odtwarzania różnorodnych form kultury dawnej, jako efekt

       zajęć warsztatowych i realizacji wspólnych prezentacji

      historycznych;

 

Kultywowanie kultury średniowiecznej wśród dzieci            i młodzieży po zakończeniu Festiwalu;

 

Nawiązanie współpracy z młodzieżowymi grupami zajmującymi się kulturą średniowieczną;

 

Utrwalenie stałej, cyklicznej oferty edukacyjnej                i rozrywkowej dla młodzieży z kraju i zagranicy, w formie

       atrakcyjnej, interaktywnej prezentacji kulturalnej;

 

Kształtowanie tożsamości dzieci i młodzieży w oparciu o dziedzictwo kulturowe regionu. Włączenie szkół

       i przedszkoli malborskich w realizację przedsięwzięcia.

 

PROMOCJA VI MIĘDZYNARODOWEGO

 

 FESTIWALU KULTURY DAWNEJ W PROGRAMIE

 

„Kawa czy herbata”

 

        We wtorek, 3 czerwca przedstawiciele Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku promowali w TVP1 w Warszawie VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej. W programie „Kawa czy herbata” wzięła udział Maria Seibert- dyrektor MDK „Ratusz”, Celina Pacanowska wraz z zespołem tanecznym „Bursztynki”, rycerze w zbrojach Paweł Łachut i Dawid Wcisło z grupy rycerskiej „Stary Malbork”a także Anna Szatybełko i Tadeusz Seibert, którzy wcielili się w role króla i królowej.

Z samego rana o godzinie 6:45 można było oglądać reprezentację Malborka w telewizji. Zespół „Bursztynki” przedstawił w programie Taniec Dawny, zaś przebrani w stroje średniowieczne Maria Seibert wraz z parą królewską zachęcali do wzięcia udziału w Festiwalu Kultury Dawnej, który odbędzie się w Malborku w dniach 6-8 czerwca. Prowadzący program: Agnieszka Szulim i Radosław Brzózka wspominali swoje pobyty w Malborku a także deklarowali, że gdy tylko będą mieli okazję przyjadą na Festiwal. W gmachu telewizji Polskiej przedstawiciele Ratusza rozdawali płyty i ulotki festiwalowe oraz spotkali się z wielkim entuzjazmem i chęcią przyjazdu mieszkańców Warszawy na malborski festiwal. Ogromnym wyróżnieniem dla „Ratusza” było reprezentowanie miasta i możliwość reklamowania tak wielkiego przedsięwzięcia jakim jest Festiwal Kultury Dawnej.

 

Zespoły uczestniczące w festiwalu

 

- Mille Regretz – Trąbki Wielkie
- Euterpe – Gdynia
- Villanella – Rosja
- Semper Cantantes – Malbork
- Brevis Fest- Białoruś
- AMBER – Malbork
- Grupa Młodych Archeologów – Brusy
- Ignis Fatuus

 

W ramach VI Festiwalu Kultury Dawnej rozstrzygnięty został konkurs plastyczny pt. "Damy i Rycerze".

 

Do konkursu zgłoszono 112 prac, które oceniano 

w czterech kategoriach wiekowych:

I - 3-7 lat
II - 8-11 lat
III - 12-14 lat
IV - 15-19 lat

 

W skład jury wchodzili:

- Andrzej Krzemiński
- Radosław Gołąbiewski
- Magdalena Krzemińska-Oller

 

powrót do strony głównej

konkursy

Organizatorzy

Patronaty

Partnerzy

Sponsorzy

 

                         (c) Copyright Młodzieżowy Dom Kultury "Ratusz" w Malborku                          

 projekt i administracja Anna Szałwińska

Stronę monitoruje stat24