Aktualności

Regulaminy

Korowód

Program

Koncerty

Dla zespołów

Goście

Galeria

Kontakt

  

XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2014

XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2013

X Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2012

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2011

VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2010

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2009

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2008

V Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2007

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

'2006

III Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2005

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2004

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2003

 

 

V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY DAWNEJ

"WSPÓLNE DZIEDZICTWO KULTURY"

550 rocznica wjazdu króla Kazimierza Jagiellończyka do Twierdzy malborskiej

08 - 09 CZERWCA 2007

WYDARZENIA

 

Malborskie festiwale kultury dawnej tradycyjnie obfitują w wiele wydarzeń kulturalnych i artystycznych o wyraźnym podłożu historycznym.    Z roku na rok wydarzenia te stoją na wyższym poziomie dzięki udziałowi w festiwalu najlepszych grup muzycznych, teatralnych i historycznych     z Polski i zagranicy.

Stałymi punktami programu festiwalu są: Korowód otwierający imprezę, jarmark średniowieczny pod nazwą Miasteczko Średniowieczne oraz finałowy Koncert Jubileuszowy. Od trzech lat program wzbogacany jest o występy grup rycerskich, tworzących malowniczy obóz tuż pod murami zamku malborskiego, inscenizujących wydarzenia z lat 1458-1460. Są to między innymi sceny z walk pod Malborkiem pomiędzy wojskami krzyżackimi i polskimi w latach Wojny Trzynastoletniej.

                                            

      Korowód (piątek g. 12.00 – 13:30; ulice Malborka) – Pierwszym wydarzeniem otwierającym wszystkie edycje festiwalu jest przemarsz barwnego korowodu ulicami miasta Malborka. Punktualnie o godzinie 12.00 rusza on spod zabytkowego Ratusza Staromiejskiego i przemierza następnie ulice miasta głośno i barwnie informując jego mieszkańców, jak i przybyłych licznie gości o rozpoczęciu historycznego święta. A jest to święto szczególne – rocznica wjazdu króla Kazimierza Jagiellończyka do Malborka. Na czele korowodu jedzie konno Wielki Mistrz Zakonu Najświętszej Marii Panny w otoczeniu dostojników – jest to jego ostatnia, symboliczna podróż ulicami miasta – pod eskortą pikinierów Gwardii Malborskiej opuści teren Prus, by do Malborka nigdy już nie powrócić. Dalej maszerują muzykanci, grajkowie i kuglarze, obwieszczający przybycie zdobywcy i nowego władcy – króla Kazimierza. Król wraz z małżonką i burmistrzem – wszyscy w dostojnych szatach – przemierzają trasę przemarszu w powozie obwieszczając miastu swoje przybycie i odbierając od licznie zgromadzonych wzdłuż trasy przemarszu mieszkańców pozdrowienia. Tuż za powozem władcy maszerują Rajcy Miejscy. Dalej, wśród szczęku oręża i w blasku zbroi maszerują wojska królewskie oraz zaciężni czescy z dowódcą Oldrzychem Czerwonką na czele, który przekaże królowi twierdzę malborską i wiernie stanie po jego stronie. Ostatnią, lecz najbardziej liczną część korowodu stanowią przedstawiciele cechów rzemieślniczych średniowiecznego Malborka, prezentujący swoje znaki cechowe oraz najlepsze wyroby, z jakich słyną ich warsztaty. następnie król Kazimierz Jagiellkończyk wiedzie do Twierdzy malborskiej i po uroczystym przemówieniu oraz odebraniu hołdu od władz i mieszkańców Malborka król każe wypalić z bombardy obwieszczający światu początek jego panowania oraz rozpoczęcie festiwalowego święta i  otwarcie wystawy Imagines Potestatis – insygnia władz krzyżackich Wielkich Mistrzów i polskich królów.

                                                   

    Miasteczko Średniowieczne (piątek–sobota  , zachodnie międzymurza zamku) – bezpośrednio po uroczystościach powitania pary królewskiej i otwarcia festiwalu uczestnicy korowodu spieszą do swoich zajęć. Rycerze do obozów a rzemieślnicy do stoisk i kramów rozłożonych malowniczo pomiędzy rzeką Nogat a murami zamku. Na dawnym międzymurzu zachodnim, u podnóża Pałacu Wielkich Mistrzów i Wielkiego Refektarza, w bezpośredniej bliskości głównej sceny festiwalowej rozkładają swoje kramy i warsztaty rzemieślnicy oferujący wszystkim uczestnikom, gościom jak i widzom prezentacji swoje wyroby: od historycznej strawy począwszy, na strojach i uzbrojeniu skończywszy. Ponadto można zapoznać się z tradycyjnymi technikami wytwarzania różnych przedmiotów, próbując własnych sił w warsztatach rzemieślniczych. Nieopodal rozłożone szeroko prezentują się obozy rycerskie. Tu, w przeciwieństwie do rzemieślniczego przedmieścia znajdują się rycerskie namioty wraz z bogatym wyposażeniem – obozowymi meblami, przedmiotami codziennego użytku, cała masą uzbrojenia i strojów. Wszak do stolicy Zakonu ściągnęło rycerstwo z całej Europy. Życie obozowe rycerzy upływa na przygotowywaniu strawy na polowych kuchniach z epoki, naprawie i konserwacji sprzętu i uzbrojenia, grach i zabawach rycerskich oraz treningach walki.  Kiedy nadchodzi sygnał obwieszczający zbliżającą się bitwę w obozach znika nastrój senności i sielanki. Wojownicy sposobią się do walki i sprawnie - pojedynczo lub całymi oddziałami zmierzają na pole bitwy.

 

                                               

    Wojna Trzynastoletnia (sobota godz. 16:00, przy scenie) – inscenizacji z udziałem grup rycerskich oparta jest na przekazach z okresu Wojny Trzynastoletniej i dotyczy1 bezpośrednio działań wojennych toczących się wokół miasta i zamku malborskiego w latach 1458-1460. Był to okres długotrwałych zmagań polsko-krzyżackich, uwieńczonych zamku utrzymaniem w rękach króla polskiego i zdobyciem miasta Malborka. Grupy inscenizacyjne przybyłe z terenu Polski i z zagranicy prezentują bogate wyposażenie wojenne z okresu walk oraz ówczesne sposoby wojowania. Tłem prezentowanych inscenizacji jest piękna, gotycka bryła Zamku Wysokiego, obserwowanego od strony południowej. To właśnie malownicza fosa południowa stała się areną zmagań rycerzy i mieszczan malborskich. To właśnie tu zgromadzona na skarpach fosy publiczność podziwiać będzie kunszt ciężkozbrojnej konnicy, harcującej pod murami Malborka, oraz męstwo pikinierów z Gwardii Malborskiej wyłaniających się z kłębów dymu wznieconych przez gęste salwy artylerii. Nie zabraknie również dramatycznych scen wyjścia z oblężonego miasta wygłodzonej grupy mieszkańców a także pracy polowego szpitala zakonnego.

 

                                                       

    Koncert Jubileuszowy (sobota, godz. 19:30) wszystkich festiwalowych prezentacji oraz ukoronowaniem wysiłków uczestników festiwalu będzie niedzielny Koncert Galowy z udziałem wszystkich prezentujących się grup artystycznych.  Wierzymy, że koncerty festiwalowe, a szczególnie Koncert Galowy rozbudzą zamiłowanie do muzyki średniowiecza w wielu artystycznych duszach, co zaowocuje powstaniem nowych zespołów wokalnych, instrumentalnych i tanecznych.  Upowszechnianie zabytków kultury muzycznej uważamy, za cenne i bardzo potrzebne. Dzięki kultywowaniu dawnych zwyczajów i tradycji zachowujemy swoją tożsamość, odrębność narodową, możliwe staje się poznanie kultury  i tradycji innych narodowości.   

Konkurs Plastyczny

„Życie wokół Zamku”

(sceny rodzajowe z uwzględnieniem założeń urbanistycznych i architektury gotyckiej)

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dawnej.

 

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz” w Malborku

Stare Miasto 13

82 – 200 Malbork

tel./fax. 055 272 24 80

e – mail: mdk_ratusz@wp.pl

www.mdkratusz.malbork.pl

 

  1. Cele konkursu:

- popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej,

- rozbudzenie wyobraźni i rozwijanie zdolności manualnych,

- utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez sztukę.

 

  1. Techniki: malarstwo (tempera, akwarela, pastele olejne                 i  suche)

                       rysunek

                       grafika (drzeworyt, linoryt, monotypia)

 

  1. Warunki uczestnictwa:

- zgłoszone prace powinny mieć opis trwale przymocowany

  do pracy,

- imię i nazwisko autora pracy,

- adres placówki / szkoły, z której pochodzi autor,

- datę urodzenia autora,

- imię i nazwisko prowadzącego / nauczyciela,

- minimalny format A4, maksymalny A01

 

     - klauzula informująca, że zgłaszający pracę wyraża zgodę

       na to, że prace przechodzą na własność organizatora

       konkursu, co potwierdza podpisem własnoręcznym lub 

       rodzica/prawnego opiekuna.

    

  1. Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 3 – 19 lat.

 

  1. Prace będą oceniane według kategoriach wiekowych:

- 3 – 7 lat,

- 8 – 11 lat,

- 12 – 14 lat,

- 15 – 19 lat.

 

Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość prac.

Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2007r., prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Ocena prac zostanie dokonana przez jury, w którego skład wejdą zaproszeni artyści plastycy. Wręczenie nagród wyróżnień nastąpi 08.06.2007r. podczas wernisażu, wystawy pokonkursowej w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku.

 

Wystawę będzie można oglądać do 30.08.2007r.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji Festiwalu.

      Prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę w konkursie.

 

 

ZESPOŁY WYSTĘPUJĄCE PODCZAS

 V MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU KULTURY DAWNEJ

 

"IMO PECTORE"

   

   Zespół wokalno – instrumentalny

  Gminny Ośrodek Kultury - Trąbki Wielkie     

  Instruktor: Janusz Beyer

NAGRODA FESTIWALOWA 2006 R.

          Zespół „Imo Pectore” istnieje od 4 lat, zajmuje się wykonaniem muzyki renesansowej. W 2005 roku zespół brał udział  w Ogólnopolskim Przeglądzie Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu, a także brał w III Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku.

"EUTERPE"

  

   Zespół wokalno-instrumentalny      

   Młodzieżowy Dom Kultury Gdynia

   Instruktor: Barbara Czypul

 

    NAGRODA FESTIWALOWA 2006 R.

           

       Zespół powstał w wyniku współpracy grupy instrumentalnej „Euterpe”     i wokalnej „Como Antes”. W maju 2005 r. został laureatem nagrody festiwalowej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Malborku. W październiku 2005 r. koncertował w ramach III Festiwalu Muzyki Dawnej Anima Musica w Gdyń. W maju 2006 r. uczestniczył w Europejskim Festiwalu Średniowiecznym we Frankfurcie nad Menem na zaproszenie tamtejszych organizatorów.

"ALLA BREVIS"

BIAŁORUŚ

NAGRODA FESTIWALOWA 2005 R.

"CANTIO POLONICA"

      Zespół instrumentalny

      Dom Kultury „Śródmieście” – Białystok  

      Instruktor: Bożena Kraśko 

    NAGRODA FESTIWALOWA 2006 R.

        Zespół Fletów Prostych „Cantio Polonica” działa od 1987r. przy Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. Zespół wykonuje muzykę dawną, świecką i religijną od renesansu do późnego baroku, jak również muzykę współczesnych kompozytorów inspirowaną muzyką dawną. Członkowie zespołu uczestniczyli w Ogólnopolskich Warsztatach Muzyki Dawnej   w Bierzwniku, Kaliszu oraz w Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie. Zespół jest laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie otrzymał brązową „Harfę Eola”, srebrną „Harfę Eola”, złotą „Harfę Eola”   oraz Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

"CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS"

 Zespół instrumentalno – wokalno – taneczny

 Dom Kultury „Śródmieście” – Białystok

 Instruktor: Bożena Kraśko, Helena Szuhalska,

                    Emilia  Niedźwiedź

WYRÓŻNIENIE 2006 R.

       Jest to zespół instrumentalno – wokalno – taneczny. W jego skład wchodzą dzieci i młodzież białostockich szkół. Zespół dużo koncertuje oraz nagrywa audycje telewizyjne i radiowe. Wielokrotnie koncertował  i uświetniał miejskie wydarzenia kulturalne w Białymstoku oraz regionie. W 2006 roku zdobył Złotą „Harfę Eola” i „Grand Prix” na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu .

"BIANKO FIORE"

Zespół wokalno – instrumentalny

Pałac Młodzieży w Gdańsku

Instruktor: Magdalena Wencka - Warżawa

NAGRODA FESTIWALOWA 2003 R.

         Grupa działa od 1998 roku.  Zespół był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany na festiwalach oraz konkursach         w Polsce i za granicą. Najważniejsze nagrody dla zespołu to: I miejsce Złota Harfa Eola w kategorii zespołów wokalno - instrumentalnych oraz nagroda specjalna Ministra Kultury          i Dziedzictwa Narodowego na XXIII Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu w 2001 roku.I miejsce Złota Harfa Eola w kategorii zespołów instrumentalnych oraz nagroda specjalna Ministra Kultury na jubileuszowym XXV Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu w 2003 roku.I miejsce najwyższe wyrożnienie ,,suma cum laude” na Europejskim Festiwalu w Neerpelt w Belgii w 2003 roku. I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Zespołów Muzyki Dawnej w Malborku w 2003 roku. I miejsce Złota Harfa Eola oraz Grand Prix na XXVI Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu w 2004 roku. Bianco Fiore corocznie zapraszany jest do udziału w Elblaskich Dniach Muzyki Dawnej. Brał udział w Międzynarodowych Świeradowskich Spotkaniach z Muzyką Dawną (1998,1999r.) oraz                     w Ogólnopolskich Warsztatach Zespołów Muzyki Dawnej           w Bierzwniku (1997,2000r.). Występował podczas Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Warszawie (2001,2004r.) i Festiwalu Maj z Muzyką Dawną we Wrocławiu (2003r). Zespół koncertuje na znaczących scenach muzycznych w Polsce, Niemczech, Belgii, Łotwie, Ukrainie i Estonii.             W kwietniu 2005 r. wystąpił z koncertem w Filharmonii Berlinskiej.

"AMBER"

 Zespół taneczny

 Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz”  w Malborku

 Instruktor: Celina Pacanowska

 

        Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny, od tańca ludowego poprzez standardowy, nowoczesny i inscenizacje. od trzech lat zajmuje się tańcem dawnym. jest laureatem wielu prestiżowych konkursów i festiwali. zespół z powodzeniem koncertował za granicą: Litwa, Rosja, Francja, Szwajcaria, Węgry, Niemcy.

"SEMPER CANTANTES"

 Zespół wokalny

 Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz” w  Malborku

 Instruktor: Bożena Belcarz

NAGRODA FESTIWALOWA 2006 R.

            Od lutego 2002 roku zespól działa pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku. Początkowo działał jako chór przy Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. Przez 8 lat koncertował  w Kościołach i na estradach wielu miast  w Polsce i poza jej granicami, zdobył prestiżowe nagrody na festiwalach ogólnopolskich  i międzynarodowych: srebrna „Harfa Eola” Schola Cantorum Kalisz 2004; nagroda festiwalowa  na „II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej” Malbork 200; wyróżnienie na Schola Cantorum Kalisz 2005; nagroda festiwalowa na „III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej” Malbork  2006; brązowa „Harfa Eola” Schola Cantorum Kalisz 2006.

"VILLANELLA"

Zespół wokalno - instrumentalny

 Dom Nauchitela - Rosja

 Instruktor: Katarina Belik

 

            To zespół wokalno - instrumentalny. dzieci śpiewają i grają na różnych instrumentach muzycznych. repertuar zespołu zawiera utwory muzyki duchownej, klasycznej, ludowej i dawnej. zespół jest dyplomantem i laureatem Międzynarodowych Festiwali w Niemczech i w Polsce.

 PODZIĘKOWANIE

Dyrektor V Festiwalu Kultury Dawnej, Maria Seibert, chciałaby serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom festiwalu, którzy przyjechali do nas z Niemiec, Rosji, Białorusi, Szwecji, Polski oraz

ORGANIZATOROM:


 BURMISTRZOWI MIASTA MALBORKA

 Andrzejowi Rychłowskiemu

 

 RADZIE MIASTA MALBORKA

 

 DYREKTOROWI MUZEUM ZAMKOWEGO  

Mariuszowi Mierzwińskiemu

 

 PRACOWNIKOM MUZEUM ZAMKOWEGO

 

 WSPÓŁPRACOWNIKOM MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY „Ratusz” W MALBORKU


PATRONATOWI HONOROWEMU:

 

  MINISTROWI KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Kazimierzowi Ujazdowskiemu

 

  MINISTROWI EDUKACJI NARODOWEJ 
Romanowi Giertychowi

 

  MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Janowi Kozłowskiemu

 

  POMORSKIEMU KURATOROWI OŚWIATY 
Irenie Pancer

 

 STAROŚCIE POWIATU MALBORSKIEGO 
Mirosławowi Czapli

 

PATRONOM MEDIALNYM

      

PARTNEROM

 

GOŚCIOM

 

                    REŻYSEROWI KONCERTU GALOWEGO 

                         Henrykowi Kasperczakowi

        FANFARENZUG BRETTEN 1504e. V – NIEMCY

        CALMAR RENASSANSGILDE - SZWECJA

        BROWARIUS –  POLSKA

        FIDELIUS -  NIEMCY

       GRUPA MŁODYCH ARCHEOLOGÓW - BRUSY - POLSKA

        CLAMOR

        IGNIS FATUUS

 

UCZESTNIKOM

SPONSOROM

       

 

a także wszystkim, którzy włożyli serce w to, żeby ten festiwal się odbył.

Ideą festiwalu jest rozwój tradycji, kultury i nawiązanie do historii narodów współczesnej Europy. Pozwala on poszukać swoich korzeni, korzeni naszej kultury- europejskiej, narodowej, regionalnej, bo to ona umacnia więzi
z innymi ludźmi. Festiwal Kultury Dawnej to połączenie obrazu, muzyki i słowa w jedno. Dzięki kultywowaniu dawnych zwyczajów, tradycji, zachowujemy naszą tożsamość, odrębność narodową, poznając jednocześnie kulturę i tradycje innych narodowości.

Dziękując raz jeszcze zapraszam za rok.

powrót do strony głównej

 

konkursy

Organizatorzy

Patronaty

Partnerzy

Sponsorzy

 

                         (c) Copyright Młodzieżowy Dom Kultury "Ratusz" w Malborku                          

 projekt i administracja Anna Szałwińska

Stronę monitoruje stat24