Aktualności

Regulaminy

Korowód

Program

Koncerty

Dla zespołów

Goście

Galeria

Kontakt

  

XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2014

XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2013

X Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2012

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2011

VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2010

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2009

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2008

V Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2007

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

'2006

III Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2005

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2004

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2003

 

 

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

GŁÓWNE WYDARZENIA

        Korowód (piątek g. 10.30-12.00; ulice centrum Malborka) Pierwszym wydarzeniem otwierającym wszystkie edycje festiwalu jest przemarsz barwnego korowodu ulicami miasta Malborka. Rusza on spod zabytkowego gmachu Starostwa Malborskiego i przemierza następnie ulice miasta głośno i barwnie informując jego mieszkańców, jak i przybyłych licznie gości o rozpoczęciu historycznego święta. A jest to święto szczególne – rocznica wjazdu króla Kazimierza Jagiellończyka do Malborka. Na czele korowodu jedzie konno Wielki Mistrz Zakonu Najświętszej Marii Panny w otoczeniu dostojników – jest to jego ostatnia, symboliczna podróż ulicami miasta – pod eskortą pikinierów Gwardii Malborskiej opuści teren Prus, by do Malborka nigdy już nie powrócić. Dalej maszerują muzykanci, grajkowie i kuglarze, obwieszczający przybycie zdobywcy i nowego władcy – króla Kazimierza. Król wraz z małżonką i burmistrzem – wszyscy w dostojnych szatach – przemierzają trasę przemarszu w powozie obwieszczając miastu swoje przybycie i odbierając od licznie zgromadzonych wzdłuż trasy przemarszu mieszkańców pozdrowienia. Tuż za powozem władcy maszerują Rajcy Miejscy. Dalej, wśród szczęku oręża i w blasku zbroi maszerują wojska królewskie oraz zaciężni czescy z dowódcą Oldrzychem Czerwonką na czele, który przekaże królowi twierdzę malborską i wiernie stanie po jego stronie. Ostatnią, lecz najbardziej liczną część korowodu stanowią przedstawiciele cechów rzemieślniczych średniowiecznego Malborka, prezentujący swoje znaki cechowe oraz najlepsze wyroby, z jakich słyną ich warsztaty. Po 2 godzinach, u wrót średniowiecznego Ratusza Staromiejskiego, po uroczystym przemówieniu i odebraniu hołdu od władz i mieszkańców Malborka król każe wypalić z bombardy oraz odegrać hejnał obwieszczający światu początek jego panowania oraz rozpoczęcie festiwalowego święta.

                                                                                   

Miasteczko Średniowieczne (piątek – niedziela, zachodnie międzymurza zamku) bezpośrednio po uroczystościach powitania pary królewskiej i otwarcia festiwalu uczestnicy korowodu spieszą do swoich zajęć. Rycerze do obozów a rzemieślnicy do stoisk  i kramów rozłożonych malowniczo pomiędzy rzeką Nogat a murami zamku. Na dawnym międzymurzu zachodnim, u podnóża Pałacu Wielkich Mistrzów i Wielkiego Refektarza, w bezpośredniej bliskości głównej sceny festiwalowej rozkładają swoje kramy i warsztaty rzemieślnicy oferujący wszystkim uczestnikom, gościom jak i widzom prezentacji swoje wyroby: od historycznej strawy począwszy, na strojach i uzbrojeniu skończywszy. Ponadto można zapoznać się z tradycyjnymi technikami wytwarzania różnych przedmiotów, próbując własnych sił   w warsztatach rzemieślniczych. Nieopodal rozłożone szeroko prezentują się obozy rycerskie. Tu, w przeciwieństwie do rzemieślniczego przedmieścia znajdują się rycerskie namioty wraz z bogatym wyposażeniem – obozowymi meblami, przedmiotami codziennego użytku, cała masą uzbrojenia i strojów. Wszak do stolicy Zakonu ściągnęło rycerstwo z całej Europy. Życie obozowe rycerzy upływa na przygotowywaniu strawy na polowych kuchniach z epoki, naprawie    i konserwacji sprzętu i uzbrojenia, grach i zabawach rycerskich oraz treningach walki.  Kiedy nadchodzi sygnał obwieszczający zbliżającą się bitwę      w obozach znika nastrój senności i sielanki. Wojownicy sposobią  się do walki i sprawnie - pojedynczo lub całymi oddziałami zmierzają na pole bitwy.

 

 

        Wojna Trzynastoletnia (sobota, g. 13.30-15.00 fosa południowa; niedziela, g. 13.30-15.00 fosa południowa) inscenizacje z udziałem grup rycerskich oparte są na przekazach z okresu Wojny Trzynastoletniej i dotyczą bezpośrednio działań wojennych toczących się wokół miasta               i zamku malborskiego w latach 1458-1460. Był to okres długotrwałych zmagań polsko-krzyżackich, uwieńczonych zamku utrzymaniem w rękach króla polskiego          i zdobyciem miasta Malborka. Grupy inscenizacyjne przybyłe  z terenu Polski i z zagranicy prezentują bogate wyposażenie wojenne z okresu walk oraz ówczesne sposoby wojowania. Tłem prezentowanych inscenizacji jest piękna, gotycka bryła Zamku Wysokiego, obserwowanego od strony południowej.   

To właśnie malownicza fosa południowa stała się areną zmagań rycerzy i mieszczan malborskich. To właśnie tu zgromadzona na skarpach fosy publiczność podziwiać będzie kunszt ciężkozbrojnej konnicy, harcującej pod murami Malborka, oraz męstwo pikinierów z Gwardii Malborskiej wyłaniających się z kłębów dymu wznieconych przez gęste salwy artylerii. Nie zabraknie również dramatycznych scen wyjścia z oblężonego miasta wygłodzonej grupy mieszkańców a także pracy polowego szpitala zakonnego.

 

Konkurs Plastyczny – „Życie w czasach trubadurów”.

W ramach IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Średniowiecznej

Organizator:

Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz” w Malborku

Stare Miasto 13

82 – 200 Malbork

tel./fax. 055 272 24 80

mdk_ratusz@wp.pl

1.     Cele konkursu:

- popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej,

- rozbudzenie wyobraźni i rozwijanie zdolności manualnych,

- utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych poprzez sztukę.

2.     Techniki: malarstwo, rysunek, grafika.

3.     Warunki uczestnictwa:

- zgłoszone prace powinny mieć opis trwale przymocowany do pracy,

- imię i nazwisko autora pracy,

- adres placówki / szkoły, z której pochodzi autor,

- datę urodzenia autora,

- imię i nazwisko prowadzącego / nauczyciela,

- minimalny format A3, maksymalny A01

Prace będą oceniane według kategorii wiekowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe (klasy 1 - 3),

- szkoły podstawowe (klasy4 - 6),

- gimnazja,

- szkoły ponad gimnazjalne.

- dorośli

Uczestnik może zgłosić nieograniczoną ilość prac.

Prace należy przesłać do 30 kwietnia 2006r.

Ocena prac zostanie dokonana przez jury, w którego skład wejdą artyści plastycy. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 08.06.2006r. podczas wernisażu, wystawy pokonkursowej w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku.

 

Wystawę będzie można oglądać do 30.06.2006r.  

 

Decyzja komisji jest nieodwołalna i ostateczna. Prace dzieci i młodzieży nadesłane przechodzą na własność placówki organizującej konkurs. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac w celu promocji Festiwalu.

 

Zespoły uczestniczące w

 

IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWALU MUZYKI ŚREDNIOWIECZNEJ

 

Kategoria I

Zespoły wokalne (od 3 do 9 osób)

 

 1. Zespół Wokalny „SEMPER CANTANTES”

                 Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz”  Malbork

                 Instruktor: Bożena Belcarz

 

 

            Od lutego 2002 roku zespól działa pod patronatem Młodzieżowego Domu Kultury „Ratusz” w Malborku. Początkowo działał jako chór przy Liceum Ogólnokształcącym w Malborku. Przez 8 lat koncertował  w Kościołach i na estradach wielu miast  w Polsce i poza jej granicami, zdobył prestiżowe nagrody na festiwalach ogólnopolskich  i międzynarodowych: srebrna „Harfa Eola” Schola Cantorum Kalisz 2004; nagroda festiwalowa  na „II Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej” Malbork 200; wyróżnienie na Schola Cantorum Kalisz 2005; nagroda festiwalowa na „III Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej” Malbork  200; brązowa „Harfa Eola” Schola Cantorum Kalisz 2006.

 

Kategoria II

Zespoły instrumentalne (od 3 do 9 osób)

 

2.   Zespół instrumentalny „MILLE  REGRETZ”

Trąbki Wielkie

Instruktor: Janusz Beyer

 

      Zespół wielokrotnie brał udział w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu gdzie zdobył trzy srebrne, dwie brązowe i jedną złotą „Harfę Eola”. Na Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku otrzymywał czołowe nagrody min. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.              

 

 

3. Zespół instrumentalny „CANTIO  POLONICA”

    Dom Kultury „Śródmieście” – Białystok  

    Instruktor: Bożena Kraśko

 

 

Zespół Fletów Prostych „Cantio Polonica” działa od 1987r. przy Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. Zespół wykonuje muzykę dawną, świecką i religijną od renesansu do późnego baroku, jak również muzykę współczesnych kompozytorów inspirowaną muzyką dawną. Członkowie zespołu uczestniczyli w Ogólnopolskich Warsztatach Muzyki Dawnej w Bierzwniku, Kaliszu oraz w Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie. Zespół jest laureatem I miejsca Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie otrzymał brązową „Harfę Eola”, srebrną „Harfę Eola”, złotą „Harfę Eola”  oraz Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

4. Zespół instrumentalny „CON GRAZIA”

 Szkoła Podstawowa nr 5 – Kwidzyn

 Instruktor: Jerzy Kaźmierkiewicz

 

Zespół liczy 5 osób, istnieje 12 lat. W wojewódzkim przeglądzie szkolnych zespołów artystycznych w Elbląg w latach 1995, 1996, 1997 zajął III miejsce oraz wyróżnienie w roku 1998.

 

5. Zespół instrumentalny „RICORDO”

 Młodzieżowy Dom Kultury Białystok

 Instruktor: Walenty Kowalczuk

 

         Kameralny zespół skupia młodzież liceów ogólnokształcących Białegostoku. Jest kontynuatorem wielu poprzednich zespołów, które prowadził W. Kowalczuk . Zespół otrzymywał wyróżnienia podczas przeglądów wojewódzkich. Brał udział w warsztatach w Bierzwniku i Chojnie. Stale koncertuje na terenie swego województwa. Zespół „Ricardo” wykonuje muzykę trenesansu i baroku.

 

6. Zespół instrumentalny „Polifonia”

    Pałacu Młodzieży w Bydgoszcz

    Instruktor: Dorota Rezmar

 

„Polifonia” zespół muzyki dawnej istnieje od października 2005 roku. Uczestniczył w  Ogólnopolskim festiwalu Muzyki Dawnej „Schola Centrum” w Kaliszu w 2006 roku debiutował. Ze swoim repertuarem występuje na terenie miasta Bydgoszczy.

 

 

Kategoria III

Zespoły wokalno-instrumentalne (od 3 do 18 osób)

 

1. Zespół wokalno – instrumentalny „KALININGRADZKIE 

     ŚWIERSZCZYKI”

    Dom Nauchitela – Rosja

    Instruktor: Katarina Belik

 

   „Kaliningradzkie Świerszczyki” to zespół wokalno – instrumentalny. Dzieci śpiewają i grają na różnych instrumentach muzycznych. Repertuar zespołu zawiera utwory muzyki duchowej, klasycznej, ludowej i dawnej. Zespół jest dyplomantem i laureatem Międzynarodowych Festiwali               w Niemczech i w Polsce.

 

2. Zespół wokalno-instrumentalny „EUTERPE” – Gdynia,

    „COMO ANTES” – Sopot 

   Młodzieżowy Dom Kultury Gdynia

   Instruktor: Barbara Czypul, Bożena Belcarz

 

 

            Zespół powstał w wyniku współpracy grupy instrumentalnej „Euterpe”   i wokalnej „Como Antes”. W maju 2005 r. został laureatem nagrody festiwalowej na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej w Malborku. W październiku 2005 r. koncertował w ramach III Festiwalu Muzyki Dawnej Anima Musica w Gdyń. W maju 2006 r. będzie uczestniczył w Europejskim Festiwalu Średniowiecznym we Frankfurcie nad Menem na zaproszenie tamtejszych organizatorów

 

3. Zespół wokalno- instrumentalny „IMO PECTORE”

   Gminny Ośrodek Kultury - Trąbki Wielkie     

   Instruktor: Janusz Beyer

 

 

      Zespół „Imo Pectore” istnieje od 4 lat, zajmuje się wykonaniem muzyki renesansowej. W 2005 roku zespół brał udział  w Ogólnopolskim Przeglądzie Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej w Kaliszu, a także brał w III Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku.

  

Kategoria IV

prezentacje innych sztuk w powiązaniu z muzyką do 18 osób

 

1. Zespół prezentuje inne sztuki powiązane z muzyką „CAPELLA  ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”

 Dom Kultury „Śródmieście” – Białystok

 Instruktor: Bożena Kraśko, Helena Szuhalska,

 Emilia    Niedźwiedź

 

 

      Jest to zespół instrumentalno – wokalno – taneczny. W jego skład wchodzą dzieci i młodzież białostockich szkół. Zespół dużo koncertuje oraz nagrywa audycje telewizyjne i radiowe. Wielokrotnie koncertował  i uświetniał miejskie wydarzenia kulturalne w Białymstoku orz regionie. W 2006 roku zdobył Złotą „Harfę Eola” i „Grand Prix” na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu .

 

 

2. Zespół prezentuje inne sztuki powiązane z muzyką „AMBER”

Młodzieżowy Dom Kultury „Ratusz” – Malbork

Instruktor: Celina Pacanowska

 

Repertuar  zespołu „AMBER”   jest bardzo różnorodny, od tańca ludowego poprzez standardowy, nowoczesny i inscenizacje. Od dwóch lat zajmuje się tańcem dawnym.  Jest laureatem wielu prestiżowych konkursów i festiwali. Zespół  z  powodzeniem koncertował  za granicą: Litwa, Rosja, Francja, Szwajcaria, Węgry, Niemcy.

 

4. Zespół prezentuje inne sztuki  powiązane z muzyką 

     „DOM PERKUNASA, KAUNAS” - Litwa

     Instruktor: Renata Greimaite, Jurgita Jonaitiene

 

       Kaunaskie Jezuickie Gimnazjum przygotowało nowy projekt „Perkunaski Dom dostosowany do potrzeb edukacyjnych”. Uczniowie  są włączeni  w poszukiwania historyczne i wykopaliska archeologiczne.  W 2005 r. uczestniczyli w III Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej w Malborku, brali udział w litewskim szkolnym przeglądzie muzeów. Są organizatorami Międzynarodowego Obozu Archeologicznego „Poznajmy Kraj Ojczysty”. W tym roku uczestniczyli w Dniach Hanzy  w Kaunasie oraz w międzynarodowym projekcie „Noc muzeów”.

 

Dyrektor IV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Średniowiecznej

Maria Seibert składa serdeczne podziękowania za wkład włożony w przygotowanie przedsięwzięcia:

„Wspólne Dziedzictwo Kultury”

co w sercach wdzięcznych organizatorów na długo pozostanie.

 

Organizatorom

Patronatowi honorowemu

Partnerom

Patronatowi medialnemu

Sponsorom

 

powrót do strony głównej

 

konkursy

Organizatorzy

 

projekt współfinansowany

 z funduszy Unii Europejskiej

Patronaty

Partnerzy

Sponsorzy

 

                         (c) Copyright Młodzieżowy Dom Kultury "Ratusz" w Malborku                          

 projekt i administracja Anna Szałwińska

Stronę monitoruje stat24