Aktualności

Regulaminy

Korowód

Program

Koncerty

Dla zespołów

Goście

Galeria

Kontakt

  

XII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2014

XI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2013

X Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2012

IX Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2011

VIII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2010

VII Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2009

VI Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2008

V Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2007

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Średniowiecznej

'2006

III Międzynarodowy Festiwal Kultury Dawnej

'2005

II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2004

I Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej

'2003

 

MIASTO

Malbork, to miasto położone na Żuławach nad rzeką Nogat zamieszkane przez 40 tysięcy mieszkańców. Swoje powstanie zawdzięcza Zakonowi Krzyżackiemu, który w drugiej połowie XIII  wieku, na prawym brzegu rzeki wznieśli największą w Europie warownię zbudowaną z cegły, dokąd w 1308 roku przeniesiono z Wenecji siedzibę wielkiego mistrza.

Miasto, przylegające do Zamku od strony południowej, już w XV wieku liczyło 174 domy w obrębie murów miejskich. Zbudowne na planie prostokąta przylegającego do rzeki, składało się głównie z domów podcieniowych, usytuowanych po obu stronach szerokiej ulicy – rynku. W centrum zabudowy znajdował się Ratusz miejski. W XV wieku wybudowano Szkołę Łacińską i rozszerzono granice miasta (łącznie 48 łanów po obu stronach rzeki). Dawne przedmieścia włączono w obręb miasta, zaś cały organizm miejski otrzymał nowy ciąg murów obronnych z 10 basztami i kilkoma bramami.

            Działania wojenne prowadzone w 1945 roku spowodowały zniszczenie około 60% dawnej zabudowy miasta – również sam zamek doznał bardzo poważnych szkód. Rozpoczęty po wojnie proces odbudowy zamku i miasta trwa do dzisiaj. Prócz zamku, w którym mieści się Muzeum Zamkowe, w mieście zachowały się liczne zabytki architektury średniowiecznej: m.in. Ratusz Staromiejski, Szkoła Łacińska, Szpital Jerozolimski, kościół p. w. św. Jana Chrzciciela, bramy Mariacka i Garncarska oraz ciąg murów miejskich z basztami.

 

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „RATUSZ“

 

Ratusz  – wybudowany w latach 1365 – 1380 na miejscu wcześniejszego obiektu. Z powodu wielu zmian w strukturze organizacyjnej i gospodarczej miasta, proces jego rozbudowy i zmian adaptacyjnych trwał aż do XVII wieku. Kolejne wieki również zapisywały się zmianami, odbudowami i restauracjami budynku z wielu powodów (chociażby wielki pożar 26 lipca 1899, kiedy to spłonął dach i wieżyczka). Ratusz malborski to budowla gotycka z cegły i elementów kamiennych, składająca się z dwóch kondygnacji – podcieniowego parteru i pierwszego piętra, na którym znajdowała się część reprezentacyjno – administracyjna.

Obecnie budynek Ratusza jest siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury. Tę placówkę wychowania pozaszkolnego powołano do życia 1 września 1960 roku pod nazwą: Dom Kultury Dzieci i Młodzieży. „Ratusz” - bo pod taką potoczną nazwą funkcjonuje obecny Dom Kultury - wychodzi  z bardzo szeroką ofertą programową dla dzieci i młodzieży powiatu malborskiego, jak również do „dorosłej” części lokalnego społeczeństwa i turystów.

            W pracowniach placówki młodzi ludzie mogą uczyć się i rozwijać swoje talenty w wielu dziedzinach:  artystycznych - piosenki, muzyki dawnej, baletu, plastyki, teatralnej czy gimnastyki artystycznej; naukowych - kursy językowe, historii kreatywnej (poznawanie i praktyczne kultywowanie tradycji rycerskich), dziennikarstwa i fotografii, matematyczno – komputerowej;  praktyczno–technicznych - gospodarstwa domowego czy modelarskiej. W placówce mieści się świetlica socjoterapeutyczna oraz odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

W stylowych piwnicach budynku mieści się „Galeria Staromiejska”, goszcząca cyklicznie wystawy plastyczne uznanych twórców krajowych i zagranicznych. Tutaj też odbywają się między innymi koncerty muzyczne i spektakle teatralne. „Ratusz” to także organizator wielu imprez o różnych wymiarach, zasięgu i tematyce. Zabytkowa siedziba placówki, jej położenie na malborskiej starówce, jak i bezpośrednie sąsiedztwo zamku, niejako obligują do codziennego obcowania z historią – w działalności placówki splata się ona ze współczesnością, tworząc jedyny w swoim rodzaju klimat o ponadczasowych treściach.

 

II MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI DAWNEJ

„Wspólne Dziedzictwo Kultury“

 

Żeby znaleźć swoje miejsce na świecie, trzeba poznać swoją tożsamość, trzeba odwołać się do przeszłości, poszukać swoich korzeni, korzeni naszej kultury – europejskiej, narodowej, regionalnej… wspólne dziedzictwo, jakim jest muzyka, łączy, rozwija i umacnia więzi z innymi ludźmi…”

 

    Takimi słowami mgr Maria Seibert - obecny dyrektor MDK „Ratusz” oraz pomysłodawca przedsięwzięcia - rozpoczęła II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej „Wspólne Dziedzictwo Kultury” Malbork 2004. W dniach 3 – 6 czerwca 2004 roku Malbork stał się miastem „muzykującym po dawnemu”, zbliżającym kultury różnych narodów i państw, co w obecnej rzeczywistości historycznej jednoczącej się Europy jest priorytetem działań w sferze kultury i integracji młodzieży z różnych stron kontynentu. Zamierzeniem Festiwalu było zaprezentowanie środowisku muzycznemu, ale nie tylko, różnorodnych i atrakcyjnych prezentacji szeroko pojętej muzyki dawnej w tak atrakcyjnym, i nie wykorzystanym dotąd na taką skalę miejscu, jakim jest zamek malborski. Tak też się stało. Koncerty festiwalowe i konkursowe, pokazy tańca i walki rycerskie, prezentacja dawnego rzemiosła oraz wiele innych imprez towarzyszących umiejscowionych nie tylko w szacownych murach samego zamku, ale i na terenach przyległych, stworzyły trzydniowe, niepowtarzalne widowisko muzyczno – historyczne.

 

W tegorocznym Festiwalu udział wzięli następujący wykonawcy:

 • Ø     Zespół instrumentalno – wokalny muzyki dawnej ze Sławna – Polska

 • Ø     Zespół instrumentalno – wokalny „Pro Musica Antiqua” z Jeleniej Góry – Polska

 • Ø     Zespół instrumentalno – wokalny „Brevis” z Mińska – Białoruś

 • Ø     Zespół instrumentalny „Blokkflautukvartet” z Sudereyrar – Islandia

 • Ø     Zespół instrumentalny „Euterpe” z Gdyni - Polska

 • Ø     Zespół instrumentalno – taneczny „Virtus Animi” z Jeleniej Góry – Polska

 • Ø     Zespół instrumentalny „Mille Regretz” z Trąbek Wielkich - Polska

 • Ø     Zespół wokalny „Amantes Cantare” z Malborka - Polska

 • Ø     Zespół wokalny „Shofar” z Kaliningradu – Rosja

 • Ø     Zespół taneczny „Amber” z Malborka – Polska

 • Ø     Zespół instrumentalny Szkoły Muzycznej z Monheim – Niemcy

natomiast gościnnie wystąpili:

 • Ø     Zespół instrumentalno – wokalny „Fidelius” z Berlina – Niemcy

 • Ø     Zespół instrumentalno – wokalny „Drolls” z Petrozawodska – Rosja”

            Dzień pierwszy Festiwalu to przesłuchania festiwalowe, które odbywały się w zamkowym „Karwanie” oraz koncert zespołu „Drolls” z Rosji w wieczornej scenerii osady „Zamczysko” po lewej stronie rzeki Nogat. Koncert uzupełniły pokazy tańców dawnych i walk rycerskich.

            Dzień drugi. Przez miasto przemaszerował barwny korowód uczestników, gości, słuchaczy i sympatyków Festiwalu, zaś Burmistrz miasta Malborka dokonał oficjalnego otwarcia Festiwalu i jednocześnie Dni Malborka. Ciąg dalszy przesłuchań i wieczorny koncert przy zamku – tym razem prezentował się berliński zespół „Fidelius”. Dzień zakończyła zasłużona biesiada dla wszystkich „festiwalowców” przy Baszcie „Maślankowej” na terenach zamkowych.

            Dzień trzeci upłynął do pod znakiem warsztatów muzycznych dla uczestników Festiwalu oraz przygotowań do wieczornego Koncertu Galowego. Oczekiwanie na finał Festiwalu „urozmaiciła” krótka, lecz niezwykle gwałtowna burza, która sprawiła, że koncert w ostatniej chwili został przeniesiony pod dach i odbył się na Sali Koncertowej zamku, zamiast na dziedzińcu Zamku Wysokiego. Nie wpłynęło to jednak na wysoka temperaturę towarzyszącą odczytaniu werdyktu Jury, które w składzie: Pavel Popov, Dmitry Cherevko i Ryszard Skotnicki pod przewodnictwem Tadeusza Czechaka, postanowiło przyznać następujace nagrody ufundowane przez:   

 • Ø      Marszałka Województwa Pomorskiego – zespołowi „Amantes Cantare“ z Malborka;

 • Ø      Pomorskiego Kuratora Oświaty – zespołowi „Blokkflautukvartet“ z Islandii;

 • Ø      Przewodniczącego Rady Sejmiku Województwa Pomorskiego – zespołowi „Pro Musica Antiqua“ z        Jeleniej Góry;

 • Ø      Burmistrza Miasta Malborka – zespołowi „Mille Regretz“ z Trabek Wielkich;

 • Ø      Starostę Powiatu Malborskiego – zespołowi „Euterpe“ z Gdyni;

 • Ø      Wyróżnienie Marszałka Województwa Pomorskiego – zespołowi „Brevis“ z Białorusi.

Ten dzień, jak i cały Festiwal zakończyła całonocna „Biesiada

u Króla Kazimierza” w zamkowym Karwanie.

 

 

Na zakończenie można przytoczyć słowa Konrada Eberhardt’a:

 

„Wiedzieć to nie to samo, co zobaczyć”.

 

A zatem do zobaczenia za rok.

 

 

 

powrót do strony głównej

 

konkursy

Organizatorzy

Przy współudziale

 Pomorskiego Kuratorium Oświaty

 Starostwa Powiatowego

w Malborku

                         (c) Copyright Młodzieżowy Dom Kultury "Ratusz" w Malborku                          

 projekt i administracja Anna Szałwińska

Stronę monitoruje stat24